Přípravné kurzy pro Cambridgeské zkoušky

Stávající nabídka

FCE je certifikát na úrovni "více pokročilý". Zkouška testuje schopnost uchazeče bezpečně zvládnout široké spektrum psané a mluvené komunikace. Je to nejrozšířenější Cambridgeská zkouška, kterou každoročně skládá přes 250 000 kandidátů. V jednotném systému hodnocení, tzv. Evropském referenčním rámci, odpovídá zkouška FCE úrovni B2 (Independent User). Pro více informací o Cambridgeských jazykových zkouškách navštivte stránky www.CambridgeESOL.org/recognition.

Informace o změnách formátu FCE platných od zimy 2008 jsou k dispozici zde.

Informace o zkoušce FCE na počítači naleznete zde.

CAE je pokročilá jazyková zkouška, kde již studenti dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací - při práci i při studiu. Zkouška je uznávána na celém světě a většina britských univerzit ji chápe jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. V Evropském referenčním rámci odpovídá úrovni C1 (Competent User).

Informace o změnách formátu CAE platných od zimy 2008 jsou k dispozici zde.

CPE je nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška v této řadě. Znamená vysokou úroveň znalostí a držitel je schopen efektivně pracovat s jakýmkoli jazykovým kontextem. V Evropském referenčním rámci jí odpovídá úroveň C2 (Good User).

Zkoušky BEC se skládají ze tří jazykových úrovní: BEC Preliminary (Threshold User), BEC Vantage (Independent User) a BEC Higher (Competent User), a testují schopnost používat anglický jazyk v obchodním prostředí. Jsou vhodné pro dospělé uchazeče (16 a více let), kteří se připravují na kariéru v podnikatelské sféře, či se v ní již nacházejí.
 

Podle zájmu jsme též schopni nabídnout přípravné kurzy pro zkoušky na úroveň KET (A2) nebo PET (B1).

Kurz trvá zpravidla 10-12 týdnů, lekce probíhají 2krát týdně, vždy 2 vyučovací hodiny (90 minut). Jednou týdně vede lekce rodilý mluvčí, který je oficiálním cambridgeským examinátorem.

Konkrétní nabídku na podzim 2011 najdete zde.

Doporučená studijní literatura a četba na rok 2009 ke cambridgeským zkouškám je zde.

Elektornická příhláška ke zkouškám na rok 2011 je zde: česky nebo anglicky.