IELTS je mezinárodně uznávaný testovací systém, který uznává většina zaměstnavatelů, imigračních úřadů, profesních spolků a univerzit ve Spojeném království, Austrálii, Novém Zélandu, Kanadě a v USA. Testuje uchazeče pro konkrétní účely. IELTS vyhodnocuje vaši schopnosti studovat či jinak se vzdělávat v angličtině. Test nelze "neudělat", kandidát obdrží hodnocení od 1 bodu (non-user) do 9 (expert user).

Pro více informací navštivte www.ielts.org nebo stránky

 http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-english-exams-ielts.htm