Konzultace

Moravian English College nabízí individuální i skupinové konzultace v různých oblastech odborné angličtiny. Nabízíme provedení korektur a úprav akademických článků, přednášek, referátů, atd. Nabízíme též konzultace při přípravě C.V., životopisů a motivačních a průvodních dopisů v angličtině a dalších náležitostí spojených s prací či studiem v zahraničí.

 

Odborné texty

Nabízíme individuální konzultace odborných textů  v angličtině: články, referáty, přednášky, apod.

Cena: 600 Kč/hod

Více informací najdete na emailové adrese livingstone@moraviancollege.cz nebo na telefonu: +420 602 414 446