KURZ PŘÍPRAVY NA MATURITU Z AJ

Kurzy přípravy na maturitu z AJ jsou koncipovány tak, aby zásadní měrou usnadnily studentům přípravu na jednotlivá témata z AJ. Jsou rozloženy do 6ti čtyřhodinových bloků (vždy v sobotu), během nichž lektoři projdou se studenty maturitní témata, zaměří se na obsah a slovní zásobu jednotlivých otázek a v oblasti gramatiky studentům pomohou s jejich individuálními problémy. Lektoři se rovněž zaměřují na rétorické dovednosti studentů, na to, jak maturitní prezentaci co nejlépe strukturovat a jak při zkoušce co nejlépe působit.
 

Celý kurz je zakončen maturitou nanečisto, kdy mají studenti možnost vyzkoušet si průběh a náročnost maturity. Věříme, že tento prvek průpravy dodá studentům sebevědomí k vlastní zkoušce a díky možnosti zpětné vazby od „zkoušejících“ lektorů odhalí, na kterou oblast studia se mají dále zaměřit.
Výuková skupina je omezena na max. 8 studentů.
 

Cílem kurzu je, aby se student o svatém týdnu mohl soustředit na přípravu pouze tří maturitních předmětů!
 

Při zájmu o kurz ze strany více studentů z jedné vzdělávací instituce jsme ochotni kurz zorganizovat na její půdě.
 

Bližší informace Vámj podá Richard Sitta, sitta@moraviancollege.cz, +420 608 849 195
 

DALŠÍ MOŽNOSTI PŘÍPRAVY NA MATURITU Z AJ
V případě zájmu jsme ochotni poskytnout individuální konzultace, či systematickou průpravu.