Moravian English College zav?r? sv? br?ny na konci kv?tna 2014.

 Budeme ale nad?le poskytovat p?eklady a korektury.

Pros?m, pi?te na livingstone@seznam.cz. D?kujeme za podporu a z?jem, kter? jste n?m b?hem let projevili. Doporu?uji jazykov? kurzy na Bristk?m centru Univerzity Palack?ho a jazykov? ?kole Uplift. Budu s nimi v budoucnu spolupracovat.

Britsk? centrum Univerzity Palack?ho

Jazykov? ?kola UPLIFT

P?eji V?m v?echno dobr?,

David Livingstone

 

Moravian English College st?le spolupracuje s organizac?
The Learning Tree
. Jedn? se nov? projekt nab?zej?c?
semin??e veden? v angli?tin?.

V?ce informac? na http://www.learningtree.cz/

A s na??m francouzsk?m kolegou, Antoine Marquet.