NOV? Jarn? kurzy

V?echny kurzy vede ofici?ln? cambridgesk? zkou?ej?c?

  

NOVINka: P?eklady a korektury

V?ce informac? zde!

 

JARn? cambridgesk? KURZY,

10/20-ti t?denn? kurz na cambridgesk? zkou?ky

V?ce informac? zde!

 

MOCK EXAM - FCE, CAE, cpe

Vyzkou?ejte si cambridgesk? zkou?ky nane?isto

ve spolupr?ci s britskou knihovnou UP
v sobotu
21. ledna 2012

V?ce informac? zde!

   

 

Zah?jen byl z?pis do jarn?ch cambridgesk?ch a dal??ch kurz?, v?ce informac? zde.

Nab?z?me tak? p??pravn? kurzy na dal?? jazykov? zkou?ky (TOEFL, IELTS, BEC, atd.), individu?ln? kurzy, firemn? kurzy nebo soukrom? konzultace.

(maxim?ln? 10 student? ve skupin?)

P?ihl?sit se m??ete telefonicky nebo e-mailem.

Find us on Facebook: